จัดฟันแบบใส (Invisalign) ต้องเดนต้าจอย

invisalign thailand logo

คลินิกเดนต้าจอย เปิดให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางครบทุกสาขามายาวนานกว่า 30 ปี โดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญการและมากด้วยประสบการณ์ในแต่ละสาขา นอกจากนี้คลินิกเดนต้าจอยยังเป็นผู้ให้บริการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3D อีกทั้งคลินิกเดนต้าจอยได้เริ่มการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ตั้งแต่มกราคม ปี ค.ศ. 2001 โดยการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ได้เริ่มใช้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2000

การจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) เป็นเทคโนโลยีในการจัดฟันรูปแบบหนึ่งที่คิดค้นโดย บริษัท อไลน์เทคโนโลยี ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้วัสดุพลาสติกใสที่ผ่านการรับรองจาก FDA (Food and Drug Administration) แล้วว่าไม่เป็นอันตราย ไม่ระคายเคืองในช่องปาก และปลอดภัย

ปัจจุบันคลินิกเดนต้าจอย ได้รับเลือกให้เป็น “คลินิก Invisalign แต่งตั้งโดย อไลน์เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา" ซึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ มีแค่ 2 ที่ คือ ประเทศไทย และสิงคโปร์ เท่านั้น