การจัดฟันแบบใส Invisalign คือ

invisalign aligner by invisalign thailand

การจัดฟันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3D โดยทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะทำการวางแผนการรักษาในโปรแกรม Clincheck ซึ่งคุณสามารถเห็นการเคลื่อนฟันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

นอกจากนั้นเครื่องมือจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) จะช่วยลดการระคายเคืองในช่องได้ดีกว่าการจัดฟันแบบเหล็กอีกด้วย