อยากจัดฟันแบบใส (Invisalign) ต้องทำอย่างไร

การจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่คลินิกเดนต้าจอย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1

1

ลูกค้าเข้ามาปรึกษาหรือรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign)

2

พบทันตแพทย์เพื่อวินิจฉัยการรักษา

3

พิมพ์ปาก เอ็กซเรย์ ถ่ายรูป เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบแผนการรักษา

ครั้งที่ 2

4

เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) จะนัดลูกค้าเข้ามาดูแผนการรักษาในรูปแบบโมเดลฟัน 3 มิติ (โปรแกรม Clincheck) ซึ่งจะแสดงภาพเคลื่อนไหวของฟัน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการรักษาถึงขั้นตอนสุดท้าย หลังจากนั้นหากลูกค้ายอมรับแผนการรักษาดังกล่าวแล้ว ทางคลินิกจะสั่งทำเครื่องมือจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign)

ครั้งที่ 3

5

ลูกค้าเข้ามารับเครื่องมือจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ที่คลินิกเดนต้าจอย

6

ลูกค้าใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ทุกวัน แต่ละชุดให้ใส่เป็นเวลา 2 สัปดาห์ อย่างน้อยวันละ 20-22 ชั่วโมง สามารถถอดออกได้ เฉพาะเวลารับประทานอาหาร และตอนแปรงฟันเท่านั้น

7

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาเรียบร้อยแล้ว คุณควรที่จะใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันที่จัดเรียบร้อยแล้วเคลื่อน