รีเทนเนอร์

การจัดฟันทุกประเภทหลังจากการจัดฟันเรียบร้อยแล้ว ใน 6 เดือนแรกคุณควรใส่ Retainer ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนถอดเฉพาะเวลารับประทานอาหารกับเวลาแปรงฟัน หลังจาก 6 เดือนแรกผ่านไปให้ใส่ Retainer ต่อทุกคืนติดต่อกันอีก 6 เดือน เมื่อพ้น 1 ปีไปแล้วยังคงต้องใส่ Retainer ต่อ แต่ใส่เพียงอาทิตย์ละ 2 คืน เพื่อให้ฟันของคุณ อยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนกับตอนจัดฟันเสร็จใหม่ๆ จึงควรใส่ Retainer หลังจัดฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด

ทำไมต้อง Vivera Retainers

vivera retainers by invisalign thailand

Vivera Retainers ผลิตจากเทคโนโลยีทันสมัย แบบเดียวกันกับเครื่องมือจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) มีลักษณะใส ปลอดภัย และไม่การระเคืองในช่องปาก