ทำไมต้องจัดฟันแบบใส (Invisalign) ที่เดนต้าจอย

การจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นในปี ค.ศ.2000 ในประเทศสหรัฐอเมริกา คลินิกเดนต้าจอยเริ่มการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ตั้งแต่ มกราคม ปี ค.ศ. 2001 และคลินิกเดนต้าจอยเป็นผู้ให้บริการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ Invisalign Black Diamond Provider ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดในขณะนี้ (ข้อมูลจาก Align Technology Inc.)

การรับรองมาตรฐาน

การรับรองมาตรฐาน Invisalign Thailand
การรับรองมาตรฐาน Invisalign Thailand
Invisalign Thailand

Top 2 in Asia Pacific

Invisalign Thailand

Top 1 in Southeast Asia

Invisalign Thailand

First official invisalign accreditation since 2001

Invisalign Thailand

ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2008

Invisalign Thailand

Invisalign Black Diamond Provider since 2014

Invisalign Thailand

Only Invisalign Black Diamond Provider in Southeast Asia

ระดับของผู้ให้บริการจัดฟันแบบใส(Invisalign) คือ

Invisalign Thailand level

คลินิกที่สามารถให้บริการจัดฟันแบบใส (Invisalign) ได้นั้นต้องผ่านการรับรองจาก Align Technology Inc. นอกจากนั้นทางบริษัท Align Technology Inc. ยังมีการแบ่งระดับของผู้ให้บริการจากจำนวนเคสที่ทำการ รักษา ซึ่งปัจจุบันระดับสูงสุดในขณะนี้ก็คือ Invisalign Black Diamond Provider

คลินิกเดนต้าจอยของเรา ตอนนี้เป็นคลินิกให้บริการจัดฟันแบบใส (Invisalign) ในระดับ Invisalign Black Diamond Provider ซึ่งในปัจจุบันนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) มีแค่คลินิกเดนต้าจอยที่เดียวเท่านั้นที่ได้เป็นระดับ Invisalign Black Diamond Provider.

Dentajoy Invisalign Team

ทีมทันตแพทย์จัดฟันแบบใสด้วยคอมพิวเตอร์ (Invisalign) ของ Invisalign Thailand
ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะต้องผ่านการอบรมจาก Align Techonology Inc. ก่อนเท่านั้น ปัจจุบันคลินิกเดนต้าจอยมีทีมแพทย์ที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ด้านการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มากมายหลายท่าน นำ โดยทันตแพทย์นรันทร์ จิวังกูร
ทันตแพทย์นรันทร์ จิวังกูร ได้จบการศึกษาทางด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ศึกษาต่อที่ Temple University, School of Dentistry, Philadelphia, Pennsylvania, USA ทางด้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน และในปี 1990 ท่านก็ได้รับ Diplomate of American Board of Orthodontics ซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับทันตแพทย์จัดฟัน ท่านได้เริ่มทำการรักษาด้วยการจัดฟันด้านในตั้งแต่ปี 1983 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บุกเบิกการรักษานี้ในประเทศไทย และยังได้ริเริ่มการรักษาแบบอินวิสไลน์ (Invisalign) ตั้งแต่มกราคมปี 2001 และทันตแพทย์นรันทร์ก็ยังเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา Invisalign ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Invisalign Asia-Pacific Advisory Board) อีกด้วย

Professional Affiliations

1. Diplomate of the American Board of Orthodontics

2. Member of the American Association of Orthodontists

3. Invisalign Asia-Pacific Advisory Board

4. Member of theThai Association of Orthodontists

5. Member of the Thai Dental Association